Tulorekisteri kokemuksia

Tulorekisteri toi vuoden alusta merkittäviä muutoksia palkka- ja matkaennakoiden sekä matkakorvausten viranomaisilmoitteluun ja käsittelyyn yrityksissä. Lisäksi pelkkiä luontaisetuja nauttivien tulonsaajien luontaisedut on ilmoitettava tulorekisteriin kuukausittain. Tämä koskee käytännössä etenkin monia ammatinharjoittajia ja henkilöyhtiöitä.

Tulorekisterin näkökulmasta palkkaennakoita ei ole enää olemassa, vaan kyseessä on normaali palkanmaksu, koska palkkaennakosta on toimitettava ennakonpidätys ja sosiaalivakuutusmaksut ennakon maksupäivänä. Kaikki maksetut palkat euromäärästä riippumatta on ilmoitettava tulorekisteriin viiden päivän kuluessa maksupäivästä.

Yritykset eivät voi enää pitää yllä esimerkiksi sellaista palkkaennakkokäytäntöä, jossa kuun puolivälissä maksetaan kaikille työntekijöille nettopalkkaennakko, joka sitten vähennetään kuun lopussa varsinaisessa palkanlaskennassa.

Kilometrikorvaukset ja päivärahat pitää myös ilmoittaa tulorekisteriin aina maksupäivää seuraavan viiden päivän sisällä.

Luontaisedut, kuten puhelin-, auto-, autotalli-, asunto- tai työsuhdematkalippu, ilmoitetaan tulorekisteriin nautintaperiaatteen mukaisesti. Etu on sen ajankohdan tuloa, jolloin se on ollut tulonsaajan käytettävissä. Myös pelkkiä luontaisetuja saavien tulonsaajien luontaisedut on ilmoitettava tulorekisteriin kuukausittain viimeistään edun saamiskuukautta seuraavan kuukauden viidentenä päivänä. Sen vuoksi niidenkin yrittäjäasiakkaiden, jotka eivät nosta palkkaa yrityksestään joutuvat ilmoittamaan luontaisetujen ja matkakorvausten määrän tulorekisteriin.

Osa palkkailmoituksista menee palkkaohjelmista suoraan tulorekisteriin, mutta osa näistäkin voi jäädä virheisiin. Näiden korjaamiseen / ilmoittamiseen tuhrautuu helposti tunti jos toinenkin.

Tulorekisteri vaikuttaa erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten kassahallintaan.

Aiemmin yritys sai itse valita TyEL-maksu kuukautensa: yhdessä, kahdessa tai kolmessa erässä tasatakseen kuluja esimerkiksi hiljaisten kuukausien osalta. Nyt yritykset eivät voi valita maksukuukautta, vaan se muodostuu suoraan tulorekisteriin tehtyjen ansioilmoitusten perusteella.

TyEL-vakuutusmaksu tulee hyvinkin nopeasti, ennen lasku tuli yritykseen kerran kuukaudesta ja nyt jokaisesta tulorekisteriin ilmoitetusta palkasta ym. tulee oma lasku jossain yrityksissä jopa neljä kertaa kuukaudessa. Tämä lisää kustannuksia kun käsiteltävänä oli ennen yksi lasku ja nyt useampi. Kerran kuukaudessa maksettava palkka tulee varmasti yleistymään.

Muista:

Palkkatietoilmoitukset aina viiden kalenteripäivän kuluessa

Työnantajan erillisilmoitus aina seuraavan kuun 5. päivä

Kategoria(t): Yleinen. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.